Osnovni paket

Ukoliko želite besplatno da se pojavite na portalu “Baloni za fudbal”, popunite formu:

 

Naziv balona/sale za fudbal *

Telefon za rezervacije termina *

Adresa i opština balona/sale *

 

Vaš fudbalski dom
balonizafudbal.com